لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28698

برنامه کامل ۳ تیر ۱۳۹۷

139

پیام دوست یکشنبه ها امروز آغازگر برنامه جدیدی است به نام «صفحه نمایش» (فصل دوم) که بخش اول آن را پخش خواهد کرد و قبل از آن شما شنونده قسمتی دیگر از مجموعه «پیشنهاد» خواهید بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.