لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28639

یک فنجان چای داغ (۱۵) – کمک مهاجرین به رشد کشورها میزبان

122

پناهندگان و مهاجرین دو گروه کاملا مختلف هستند که به دلایل مختلف کشورها خود رو را ترک می کنند و به کشوری دیگر نقل مکان می کنند. کشورها ثروتمند، اما، درصد کمی از این جمعیت را قبول می کنند. این هفته گفتگویی داریم با آذین ارباب، وکیل، در مورد اینکه چگونه کشورها می توانند با جذب پناهندگان بیشتر به رشد خود و آن ها کمک کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.