لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28634

یک قهرمان (۳۸) – نیل برماس مردی که تنها یک آشپز نیست

107

نیل برماس، مردی اهل نیویورک بود که بعد از سفر به ویتنام و رو به رو شدن با کودکان بی خانمان خیابانی تصمیم گرفت در ویتنام بماند و با استفاده از تجربه خود در کار رستوران و هتل داری، به آموزش آشپزی و مهمان داری به جوانان ویتنامی بپردازد و آینده ای روشن تر را برای آن ها ممکن سازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.