لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28633

برنامه کامل ۱ تیر ۱۳۹۷

146

پرده هفتم را با «یک قهرمان» شروع و با «چند ثانیه با شما» و «موج مثبت» و «کافه هنر» ادامه، و با «یک فنجان چای داغ» به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.