لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28621

فصل مشترک – ف٢ رهبران جهان چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟

211

از سویدا معانی، کارشناس حقوق بین الملل، پرسیدیم که رهبران جهان بایستی چه خصوصیات اخلاقی داشته باشند تا بتوانیم به روند دستیابی به صلحی پایدار امیدوار بمانیم؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.