فصل مشترک – ف٢ رهبران جهان چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟

از سویدا معانی، کارشناس حقوق بین الملل، پرسیدیم که رهبران جهان بایستی چه خصوصیات اخلاقی داشته باشند تا بتوانیم به روند دستیابی به صلحی پایدار امیدوار بمانیم؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28621