لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28611

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۵

130

مرور مقاله‌ها «خطر برچسب زدن به دیگران» نوشته لیلی میلر مورو، و «در محل کار بردبار،‌ مهربان و ثابت‌عقیده باشید»، نوشته دریک استون.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.