لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28588

برنامه کامل ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

122

سه شنبه ها نقره ای امروز هم دو بخش دارد: «جواهر وجود» و «سپهر سخن».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.