لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28573

سخنرانی – چرا باید امیدوار بود ق۲

155

– جهش ها دگرگون کننده مهمی که در چند دهه گذشته به سوی کاهش در پدیده ها جنگ و خشونت به وقوع پیوسته.
– بخش دوم سخنرانی خانم دکتر رویا اخوان در بیست و پنجمین اجلاس سالانه انجمن «دوستداران فرهنگ ایرانی» شیکاگو ۲۰۱۶ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.