لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28571

دوران شکوفایی (۱۳) – شنوایی و بینایی

162

ندا: حالا تازه می فهمیم در روز چقدر صدا وارد این گوش ما می شه. بعضی هاش رو فقط می شنویم، بعضی هاش رو گوش می کنیم، درباره بعضی هاش فکر می کنیم، بعضی هاشون یه احساساتی در ما به وجود می یارن، بعضی هاشون باعث یه تصمیم ها و کارهایی در ما می شن… می دونین صدا ها خیلی زیاد و خیلی مهمن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.