لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28570

این روزها به یاد تو – با یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

180

به یاد دانشجویان محروم از تحصیل، روزنامه نگاران و وکلای محروم از شغل، یپروان اقلیت ها قومی و مذهبی محروم از حقوق شهروندی، کارگران محروم از دستمزد، فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی زندانی، و زندانیان محروم از حقوق یک زندانی در ایران!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.