پیشنهاد (۳۵) – شاهنامه خوانی

20

پیشنهاد این هفته اطلاعات خوبی درباره شاهنامه‌ فردوسی به ما می دهد وبه ما یادآوری می کند که حکیم ابوالقاسم فردوسی، چطور با سرودن شاهنامه، زبان پارسی را زنده و پایدار نگه داشت. پیشنهادی که نهایتاً ما را ترغیب می کند که این یادگارِ جاودان از شکوه و عظمت ایران باستان را بخوانیم و از آن لذت ببریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28558