لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28558

پیشنهاد (۳۵) – شاهنامه خوانی

195

پیشنهاد این هفته اطلاعات خوبی درباره شاهنامه‌ فردوسی به ما می دهد وبه ما یادآوری می کند که حکیم ابوالقاسم فردوسی، چطور با سرودن شاهنامه، زبان پارسی را زنده و پایدار نگه داشت. پیشنهادی که نهایتاً ما را ترغیب می کند که این یادگارِ جاودان از شکوه و عظمت ایران باستان را بخوانیم و از آن لذت ببریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.