لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28556

Beatles گرامافون ف۲ ق۳۵ – گروه

120

«Come to gather» عنوان آخرین آهنگی است که در گرامافون براتون پخش می‌کنیم. آهنگی از بیتلز.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.