کافه گپ – محفل ملی ، حکومت جهانی

1

-رابطه محفل ملّى بهائیان، با حاکم بهائى آن کشور
-ضرورت شکل گیرى حکومت جهانى و نحوه عملکرد آن


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28555