لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28530

حکومت و آزادی – ق۲

113

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می دهند. این نشست به دو ویژگی ساختاری ایران می پردازد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.