لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28514

سوال از من، جواب از مامان (۳۴) – حضرت بهاءالله ق۱

221

حضرت بهاءالله در زمانی متولّد شد که ایران غرق در فقر فرهنگی بود. پس ایشان چه علمی داشتند که در زمینه ها مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و…اطلاعاتی داشتند که سال ها بعد متفکران قبولش می کنند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.