لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28491

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۴

117

مصاحبه با شری اشراقی درباره مقاله «از طوفان ایرما چه درسی گرفتم». تجربه شری در رویارویی با یک حادثه طبیعی را از زبان خودش بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.