برنامه کامل ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

مجلّه جوانان این هفته «نقطه سرخط» ، «آموزه های نو» و «مادوتا»» را ارائه می دهد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28484