لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28476

خبرنگار – عوامل خشونت در جامعه و راهکارها ریشه کن کردن آن.

209

– گفتگو با : دکتر پیمان رئوفی روانشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی
– در بیست و پنج سال گذشته میزان خشونت در سراسر جهان قوس صعودی داشته و تنها به مناطق جنگ زده و ناامن محدود نبوده بلکه چالش جدی و پیچیده ایست که جوامع پیشرفته نیز با آن روبره هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.