برنامه کامل ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بخش هایی که در این پیام دوست تقدیمتان می کنیم شامل برنامه «نامه های شاداب دخت» و برنامه «خبرنگار» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28475