لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28466

برنامه کامل ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

147

دراین سه شنبه نقره ای «جواهر وجود» و «سپهر سخن» را به شما تقدیم می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.