لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28431

برنامه کامل ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

182

«کافه گپ» آغازگر این پیامِ دوست یکشنبه ها است. «گرامافون» و «پیشنهاد» به ترتیب ادامه دهنده و پایان بخش برنامه ها خواهند بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.