لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28430

پیشنهاد (۳۴) – خدمات عام‌المنفعه

132

پیشنهاد این هفته یک پیشنهاد خیرخواهانه‌ کاملا عملی است که می توان آن را در این جمله خلاصه کرد که: بیایید خدمات عام‌المنفعه را به فعالیت‌ها کوچک و قابل انجام تبدیل کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.