لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28428

Beatles گرامافون ف۲ ق۳۴ – گروه

147

در این یکی مونده به اخرین قسمت از گرامافون، آهنگ انقلاب از بیتلز رو بشنوین.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.