لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28427

کافه گپ – دخالت در سیاست

307

چگونه می توان بدون دخالت در سیاست، جهان را عوض کرد؟
-جامعه بهائى، در آرزوى تشکیل یک کشور نیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.