لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28410

حکومت و آزادی – ق ۱

132

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه شناس در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می دهند. این نشست به دو پرسش اساسی‌ می پردازد؛ اول انکه چه کسی باید حکومت کند؟ دوم آنکه حدود مشروع دخالت دولت در زندگی افراد جامعه چیست؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.