لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28398

سوال از من، جواب از مامان (۳۳) – علم یا دین

243

چرا در یک دوره ازتاریخ دعوای شدیدی بین طرفداران دین و طرفداران علم وجود داشت وآئین بهائی چه تاثیری در توافق این دو دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.