لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28396

برنامه کامل ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

235

«فراسوی فرهنگ رقابت» و «سوال از من جواب از مامان» بخش های دوگانه برنامه این شنبه هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.