لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28379

موج مثبت (۳۶) -عنصری حیاتی در فرهنگ مردم لوندا

115

بهائیان لوندا در حالی که هدفشان ساختن سرودهای الهام بخش است ، بر محوریت موسیقی در فرهنگ خود نیز آگاهی دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.