لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28378

چند ثانیه با شما (۳۶) – خلاقیت و ویژگی انسان ها خلاق

112

گفته شده، آفرینندگی یا خلاقیت، مهم‌ترین قابلیت و توانایی انسان است و به طور کلی تمامی دستاوردها بشری به نوعی، جلوه ها گوناگون خلاقیت است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.