لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28365

فصل مشترک – ف٢ مستند نسلهای به پا خاسته

152

با تماشای فیلم «نسل های به پا خاسته» با تجربه چند جوان در مورد تاثیر طرح ها تواندهی نوجوانان در جامعه بیشترآشنا می شیم واز دریچه چشمان آن ها جهان اطرافشون رو خواهیم دید.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.