لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28349

نقطه سرخط – دل‌ نوشته

179

دل‌ نوشته‌ ای زیبا که اضطراب‌ها و زیبایی ها زندگی روزمره را کنار هم قرار می دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.