لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28348

برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

174

امروز هم مجله جوانان سه تا بخش اصلی دارد: «نقطه سرخط» ، «آموزه های نو» و «ما دوتا».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.