لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28337

خبرنگار – موج تازه آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران

62

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان
موج تازه ای از دستگیری ها و یورش به منازل شهروندان بهائی در شهرها مختلف ایران، نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. آزار و اذیت شهروندان بهائی از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی تا به امروز به طور سیستماتیک و گسترده ادامه داشته است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.