لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28328

جواهر وجود (۳۶) – صلح و آشتی

164

چگونه فرزندانمان را تربیت کنیم تا در اختلاف نظرها و سوء تفاهمات با دیگران از قدرت عشق و محبت استفاده کنند که باحفظ عدالت روابط دوستانه شان حفظ شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.