لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28310

!دوران شکوفایی (۱۱) – آدامس جادویی یا جادوی آدامس

115

نگار: فیلم هیجان انگیز و سرگرم کننده ای بود اما هنوز ده دقیقه نگذشته شروع کرد به پخش آگهی. تبلیغاتش درباره آدامس بود یه آدامس جادویی…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.