لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28294

کافه گپ – اجراى احکام بهائى

219

-تکلیف اجراى احکام بهائى، در حکومت ها آینده
-فرق بین ترس و خشیّت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.