برنامه کامل ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

22

سه بخش «کافه گپ» ، «گرامافون» و «پیشنهاد» برنامه این یکشنبه را تشکیل می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28289