لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28280

برنامه کامل ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

134

در این روز شنبه سه بخش «فراسوی فرهنگ رقابت» ، نمایش رادیویی«سوال از من جواب از مامان» و «پندها و پیمان ها» را تقدیم حضورتان می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.