لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28277

سوال از من، جواب از مامان (۳۲) – پیامبر یا مظهرالهی

100

چرا بهائیان به فرستاده ها خداوند مظاهر الهی می گویند؟ چه نکته ای در این اصطلاح وجود دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.