لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28277

سوال از من، جواب از مامان (۳۲) – پیامبر یا مظهرالهی

84

چرا بهائیان به فرستاده ها خداوند مظاهر الهی می گویند؟ چه نکته ای در این اصطلاح وجود دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.