لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28267

سلام سلامتی – ف۲ – رابطه ما با درد

230

آیا درد همیشه چیز بدى است؟ چطوریه که می شنویم شخصى هیچ دردى رو حس نمى کرده و یک دفعه یک بیمارى جدى داشته؟ مفهوم درد چى هست و اصلا براى چى خوبه؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.