لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28252

برنامه کامل ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

135

پرده هفتم را با «یک قهرمان» شروع می کنیم. پس از آن «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، و «کافه هنر»، را می شنویم وآنگاه با «یک فنجان چای داغ» برنامه را به پایان می رسانیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.