لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28251

یک فنجان چای داغ (۱۲) – مهارت ها اجتماعی از دیدگاه روانشناسی

108

این هفته گفتگویی داریم با خانم مرجان داوودی ، روانشناس، درباره اثرات مثبت و یا منفی تکنولوژی بر کیفیت روابط اجتماعی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.