لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28250

کافه هنر (۲۲) – ایران خاستگاه موسیقی ها متنوع

161

سابقه موسیقی در ایران به دوران ایران باستان بر میگردد. اغراق نیست اگر بگوییم تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی مخصوص خود هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.