لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28249

موج مثبت (۳۵) – دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی

126

دردوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی، نمایندگانی از سراسر جهان، پیشرفت‌های جوامع بهائی خود را در میان نهاده و از تجربیات ارزشمند خویش، درباره جامعه سازی و تحولات اجتماعی یاد کردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.