لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28248

چند ثانیه با شما (۳۵) – ارتباط فرهنگی، عاملی برای اعتماد سازی

82

تجارب موجود نشان دهنده آن است که در روابط بین‌المل، هرگاه ارتباط توسعه ملت ها در پیرامون فرهنگی صورت گیرد، پایدارتر، صلح‌آمیز ترومنشأ توسعه گردد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.