لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28247

یک قهرمان (۳۵) – ادوین اسمیت

257

قهرمان این هفته، دندانپزشکی از ایالت کنتاکی آمریکاست. او که نیاز به خدمات دندانپزشکی را حیاتی می داند با روش ابداعی خود به کودکان لبخندی نو هدیه می دهد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.