لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28225

ریشه ها – غزاله

27

غزاله عشق به خدمات اجتماعی دارد و به بیان انگیزه ها و محدودیت‌هایی که باورهایش به عنوان یک بهائی در ایران داشته، می پردازد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.