لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28214

برنامه کامل ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

78

مجله جوانان را با «نقطه سر خط» شروع می کنیم و بعد از آن «آموزه های نو» و «مادوتا» را خواهیم شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.