لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28213

نقطه سرخط – دل‌ نوشته

61

در «نقطه‌ سرخط» این هفته، از سه نویسنده‌ مختلف با شیوه‌ ها نگارش متفاوت، سه دل‌ نوشته را خواهید شنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.