لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28212

ما دوتا (۵۷) – بدون سند نپذیریم

97

آرش: یعنی این که در دیانت بهائی به غیر از اونچه که «صریحا و مستقیما» در آثار حضرت بهاء الله اومده چیز دیگه ای سندیت نداره. این که بگیم ایشون در فلان موقعیت اینو فرمودن یا این طور عمل کردن وحالا ما باید پیروی کنیم، در این دیانت جایی نداره؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.